Thi công xây lắp hệ thống

Với đội ngũ cán bộ kĩ thuật trình độ cao, Bảo Long đã và đang cung cấp các giải pháp cơ điện cho khách hàng bao gồm:
+ Hệ thống điện nhẹ
– Hệ thống mạng dữ liệu nội bộ (LAN,WAN) và đường trục (backbone)
– Hệ thống camera giám sát (CCTV)
– Hệ thống tổng đài (PABX)
– Hệ thống âm thanh công cộng (PA) và cảnh báo sớm (EWIS)
+ Hệ thống điện động lực
– Hệ thống tủ trung thế, máy biến áp và các tủ đóng cắt chính
– Hệ thống máy phát và nguồn dự phòng
– Hệ thống chống sét